מעבדות

 CASY- the Cooperative Autonomous SYstems laboratory

 

 

מעבדות חברות:

מחלקת אוויר וחלל ע"ש ארלין וארנולד גולדשטיין

 

מעבדה למערכות אוטונומיות שיתופיות
פקולטה: הנדסת אוירונאוטיקה וחלל
בראשות: פרופסור חבר טל שימא

 

המעבדה לבקרה - פילדלפיה
פקולטה: הנדסת אוירונאוטיקה וחלל
בראשות: פרופסור חבר ארתור גרונוולד

 

המעבדה לרובוטיקה רב סוכנית
פקולטה: הפקולטה למדעי המחשב
בראשות: פרופסור אלפרד מ. ברוקשטיין

  

המעבדה למערכות חלל מבוזרות
פקולטה: הנדסת אוירונאוטיקה וחלל
בראשות: פרופסור חבר פיני גורפיל

 

המעבדה לניווט ותפיסה אוטונומיים
פקולטה: הנדסת אוירונאוטיקה וחלל
בראשות: פרופסור משנה ואדים אינדלמן

 

 

 

המחלקה למחקר בתחום הקרקעי

 

מעבדה לבקרה של מערכות סביבתיות
פקולטה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
בראשות: פרופסור פר-אולוף גוטמן

 

מעבדה לחישה ובדיקות לא הורסות בהנדסת סביבה, מים וחקלאות
פקולטה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

 

מעבדה ליחסי מכונה-קרקע
פקולטה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
בראשות: פרופסור יצחק שמולביץ

 

מעבדה למיחשוב וסימולציות של מכונות שדה
פקולטה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
בראשות: פרופסור יצחק שמולביץ

  

CEAR Lab - Civil, Environmental, and Agriculture Robotics Lab
פקולטה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
בראשות: פרופסור משנה אמיר דגני

 

המעבדה לניווט רובוטים
פקולטה: הפקולטה להנדסת מכונות
בראשות: פרופסור חבר אילון רימון

 

מעבדה לאינטגרציה של חישה ופעולה
פקולטה: הפקולטה להנדסת מכונות
בראשות: פרופסור חבר מרים זקסנהויז

 

 

המחלקה לחקר רשתות אוטונומיות

 

מעבדה לרשתות ממוחשבות
פקולטה: הפקולטה להנדסת חשמל

 

מעבדה בין-תחומית לחקר רשתות ביולוגיות
פקולטה: הפקולטה להנדסת חשמל
בראשות: פרופסור רון מאיר

 

מעבדה לבקרה ורובוטיקה
פקולטה: הפקולטה להנדסת חשמל
בראשות: פרופסור נחום שימקין

 

מעבדה לאלקטרומגנטיות חישובית
פקולטה: הפקולטה להנדסת חשמל
בראשות: פרופסור יהודה לויתן

 

מעבדה למערכות דינאמיות לא-ליניאריות וכאוטיות
פקולטה: הפקולטה להנדסת מכונות
בראשות: פרופסור חבר עודד גוטליב

 

המרכז למערכות נבונות
פקולטה: הפקולטה למדעי המחשב
בראשות: פרופסור אלפרד מ. ברוקשטיין

 

מעבדה למערכות נבונות
פקולטה: הפקולטה למדעי המחשב
בראשות: פרופסור אהוד ריבלין

 

מעבדה לביו-רובוטיקה וביו-מכניקה
פקולטה: הפקולטה להנדסת מכונות
בראשות: פרופסור חבר אלון וולף

 

המעבדה לרשתות תקשורת מחשבים
פקולטה: הפקולטה למדעי המחשב
בראשות: פרופסור חבר ראובן כהן