המחלקה לחקר רשתות אוטונומיות

 

מעבדה לרשתות ממוחשבות
פקולטה: הפקולטה להנדסת חשמל

 

מעבדה בין-תחומית לחקר רשתות ביולוגיות
פקולטה: הפקולטה להנדסת חשמל
בראשות: פרופסור רון מאיר

 

מעבדה לבקרה ורובוטיקה
פקולטה: הפקולטה להנדסת חשמל
בראשות: פרופסור נחום שימקין

 

מעבדה לאלקטרומגנטיות חישובית
פקולטה: הפקולטה להנדסת חשמל
בראשות: פרופסור יהודה לויתן

 

מעבדה למערכות דינאמיות לא-ליניאריות וכאוטיות
פקולטה: הפקולטה להנדסת מכונות
בראשות: פרופסור חבר עודד גוטליב

 

המרכז למערכות נבונות
פקולטה: הפקולטה למדעי המחשב
בראשות: פרופסור אלפרד מ. ברוקשטיין

 

מעבדה למערכות נבונות
פקולטה: הפקולטה למדעי המחשב
בראשות: פרופסור אהוד ריבלין

 

מעבדה לביו-רובוטיקה וביו-מכניקה
פקולטה: הפקולטה להנדסת מכונות
בראשות: פרופסור חבר אלון וולף

 

המעבדה לרשתות תקשורת מחשבים
פקולטה: הפקולטה למדעי המחשב
בראשות: פרופסור חבר ראובן כהן