מחלקת אוויר וחלל ע"ש ארלין וארנולד גולדשטיין

 

מעבדה למערכות אוטונומיות שיתופיות
פקולטה: הנדסת אוירונאוטיקה וחלל
בראשות: פרופסור חבר טל שימא

 

המעבדה לבקרה - פילדלפיה
פקולטה: הנדסת אוירונאוטיקה וחלל
בראשות: פרופסור חבר ארתור גרונוולד

 

המעבדה לרובוטיקה רב סוכנית
פקולטה: הפקולטה למדעי המחשב
בראשות: פרופסור אלפרד מ. ברוקשטיין

  

המעבדה למערכות חלל מבוזרות
פקולטה: הנדסת אוירונאוטיקה וחלל
בראשות: פרופסור חבר פיני גורפיל

 

המעבדה לניווט ותפיסה אוטונומיים
פקולטה: הנדסת אוירונאוטיקה וחלל
בראשות: פרופסור משנה ואדים אינדלמן