מחלקת אוויר וחלל ע"ש ארלין וארנולד גולדשטיין

ניסוי טיסת מיבנה של לוויינים

 

קווד-רוטור מונחה ראייה - פותח במעבדות DSSL ו-ISL