המחלקה לחקר מערכות רפואיות

מציאות וירטואלית לחולי PD ו-MS

 

רובוט רפואי - מצגת