המחלקה למחקר בתחום הקרקעי

 

מעבדה לבקרה של מערכות סביבתיות
פקולטה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
בראשות: פרופסור פר-אולוף גוטמן

 

מעבדה לחישה ובדיקות לא הורסות בהנדסת סביבה, מים וחקלאות
פקולטה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

 

מעבדה ליחסי מכונה-קרקע
פקולטה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
בראשות: פרופסור יצחק שמולביץ

 

מעבדה למיחשוב וסימולציות של מכונות שדה
פקולטה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
בראשות: פרופסור יצחק שמולביץ

  

CEAR Lab - Civil, Environmental, and Agriculture Robotics Lab
פקולטה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
בראשות: פרופסור משנה אמיר דגני

 

המעבדה לניווט רובוטים
פקולטה: הפקולטה להנדסת מכונות
בראשות: פרופסור חבר אילון רימון

 

מעבדה לאינטגרציה של חישה ופעולה
פקולטה: הפקולטה להנדסת מכונות
בראשות: פרופסור חבר מרים זקסנהויז