המחלקה למחקר בתחום הימי

גבולה הארוך של מדינת ישראל לאורך הים התיכון הופך את המערכות האוטונומיות בים לחיוניות מאוד. לשם כך פותחו מערכות ימיות ותת-ימיות  המשמשות כבר כיום במחקר וניטור איכות הסביבה. המערכת האוטונומית הימית מסוגלת לאתר ספינות טרופות, מטוסים שהתרסקו בים ואף אוצרות טבע.
בבניית מערכת ימית יש להתמודד עם מגוון אתגרים. ניווט ותקשורת במים, התאמה של  מקורות אנרגיה, חיישנים, מצלמות, משדרים וכדומה ולדאוג לאיטום של המערכת תוך התאמה לתנאי הלחץ בים ולהפעלתם לפרקי זמן ממושכים. מורכבות  נוספת היא בהפעלת מספר מערכות במקביל, כך שיהיו מסוגלות לתקשר ביניהן ולשתף פעולה למען השלמת משימה משותפת.