מלגות הצטיינות שחולקו על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים לסטודנטים בתוכנית הבין יחידתית למערכות אוטונומיות ורובוטיקה

השנה חולקו על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים פרסי הצטיינות. במסגרת התוכנית למערכות אוטונומיות ורובוטיקה זכו 4 סטודנטים בפרסים היוקרתיים:
מר רועי אלפסי הלומד במסלול M.Sc ומר גיא יונה הלומד במסלול לדוקטורט זכו במלגת הצטיינות ע"ש גוטווירט
מר טל אהרוני הלומד במסלול M.Sc זכה במלגת הצטיינות שנתית ע"ש שרמן
גב' מי לה הלומדת במסלול Ph.D זכתה במלגת הצטיינות ע"ש ג'ייקובס