(ATS) משלחת אגודת ידידי הטכניון, 8-11 לפברואר 2015

 

(לחץ על תמונה ע"מ לצפות בגודל מלא)

ATS 21st Century Leadership mission delegation on February 8th-11th ,2015

 

המעבדה למערכות נבונות: מערכת המעקב הנראית בתמונה משלבת בין פלטפורמה ימית קיימת לבין מסוק, יכולה להרחיב את טווח הסנסורים של סירת מעקב. הרעיון שעומד במרכז המערכת הוא שסירת המעקב נושאת את המסוק לקרבת האזור הנסקר, ומשם משוגר המסוק לאזור היעד על מנת לאסוף מידע. אחרי איסוף המידע, המסוק חוזר לסירה ומבצע נחיתה אוטומטית. מערכת המעקב המוצעת משלבת בין פלטפורמה ימית קיימת ומסוק שיכול להגדיל את טווח הסנסורים של סירת המעקב. הרעיון העומד במרכז המערכת הוא שסירת המעקב נושאת את המסוק לקרבת אזור היעד, משגרת את המסוק שמפטרל באזור על מנת לאסוף מידע. לאחר איסוף המידע, המסוק חוזר לסירה ומבצע נחיתה אוטומטית.

ATS 21st Century Leadership mission delegation on February 8th-11th ,2015

 

ATS 21st Century Leadership mission delegation on February 8th-11th ,2015

 

המעבדה לאינטגרציה של חישה ופעולה: בילי וצ'רלי הם שני רובוטים הולכים אשר נשלטים ע"י טלפון נייד. צ'רלי הינו הגרסה המתקדמת של בילי. הוא מסוגל ללכת על שיפועים של יותר מ-45 מעלות ולטפס מעל מכשולים בגובה שלו. גופו הצר מאפשר לו להמשיך ללכת גם אם הוא מתהפך. לצ'רלי יש אפשרות לסובב את רגליו הצידה ולעבור בין שני סוגים של הליכה: הליכה "רועשת" שמתאימה לטיפוס, והליכה מהירה יותר שמתאימה לרצפה חלקה.

(ATS) משלחת אגודת ידידי הטכניון, 8-11 לפברואר 2015

(ATS) משלחת אגודת ידידי הטכניון, 8-11 לפברואר 2015

(ATS) משלחת אגודת ידידי הטכניון, 8-11 לפברואר 2015